Pécsi Tudományegyetem

Nyelvtudományi Doktori Iskola

 

 

Nyelvtudományi Doktori Iskola

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Minden képzésünre vonatkozó általános információk

 

 

 Felvételivel kapcsolatos információk 

 

 

itt érhetők el

Felvételi pontszámok

Doktori disszertáció beadása a PTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolában

 

itt érhetők el

 

Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program

Az Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Programhoz

tartozó képzési információk

A program ismertetése

 

Érvényes tantervek és időtervek (2013/2014-es tanévben kezdő vagy azelőtti évfolyamoknak)

Nappali képzés:

tanterv

időterv

Levelező képzés:

tanterv

időterv

 

Publikációs értékindex kiszámítása a 2013/2014-es tanévben kezdő vagy azelőtti évfolyamoknak

 

 

Érvényes tantervek és időtervek (2014/2015-ös tanévben kezdvő évfolyamnak)

Nappali képzés:

tanterv

időterv

Levelező képzés:

tanterv

időterv

 

Aktuális órarend

 

2016/2017 tavaszi félév

 Anne Tamm: Kognitív nyelvészet a nyelvpedagógiában c. kurzusának órarendje

Doktori szigorlattal kapcsolatos információk

 

 

Doktori szigorlati tájékoztató

Jelentkezési lap

Doktori szigorlati tantárgyak

Doktori szigorlati olvasmányjegyzék

 

Az Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program

disszertációi és tézisfüzetei

 

itt tekinthetők meg