Pécsi Tudományegyetem

Nyelvtudományi Doktori Iskola

 

 

Doktori értekezések

Nyelv és Kommunikáció Doktori Program

Védés éve: 2014
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Bajnok Andrea Helyi nyilvánosság(ok) kommunikatív-diszkurzív leírása és értelmezése. Kommunikáció, közösség és kormányzás egy település önállósodásának tükrében PDF ikon Bajnok_Andrea2014_tezisek.pdf PDF ikon Bajnok_Andrea2014_disszertacio.pdf
Doboviczki Attila T. Lokalitás-olvasatok, médiahasználat a Pécsi Műhely munkásságában PDF ikon Doboviczki_Attila_T2013_tezisek.pdf PDF ikon Doboviczki_Attila_T2013_disszertacio.pdf
Török Marianna In nonprofits we trust. The perception of trustworthiness regarding not-for-profit organizations PDF ikon TorokMarianna2013_tezisek.pdf PDF ikon TorokMarianna2013_disszertacio.pdf
Mester Tibor Hálózati közösségek etnográfiája: megközelítések és elemzési példák PDF ikon Mester_Tibor2013_tezisek.pdf PDF ikon Mester_Tibor2013_disszertacio.pdf
Fazekas Piroska „…Leghatalmasabb, aki embert szült a világra...”. Az orvos-beteg kommunikáció, mint speciális interperszonális kommunikációs szituáció sokrétű vizsgálata, szüléstörténetek elemzése PDF ikon Fazekas_Piroska2013_tezisek.pdf PDF ikon Fazekas_Piroska2013_disszertacio.pdf
Védés éve: 2013
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Nagy Károly Zsolt „Hová lett a református öntudat?” A magyar református felekezeti identitás megújításának néhány diskurzusáról PDF ikon Nagy_Karoly_Zsolt2013_tezisek.pdf PDF ikon Nagy_Karoly_Zsolt2013_disszertacio.pdf
P. Szilczl Dóra Vallás-tapasztalat-kommunikáció. A szakrális mint felkészültség PDF ikon P_Szilczl_Dora2013_tezisek.pdf PDF ikon P_Szilczl_Dora2013_disszertacio.pdf
Szilágyi Sándor Anti-fotográfia. A fotográfia mint a művészeti kommunikáció médiuma Moholy-Nagy László optico-pedagógiai rendszerében PDF ikon Szilagyi_Sandor_2012_tezisek.pdf PDF ikon SzilagyiSandor2012_disszertacio.pdf
Török Judit Kultúrák a szervezeti történetek tükrében. Kultúraösszehasonlító kutatás PDF ikon Torok_Judit2013_tezisek.pdf PDF ikon Torok_Judit2013_disszertacio.pdf
Murai Gábor Az interpenetráció fenomenológiája (Niklas Luhmann rendszerelmélete és a strukturalista film) PDF ikon Murai_Gabor2013_tezisek.pdf PDF ikon Murai_Gabor2013_disszertacio.pdf
Timár Katalin October and Semiotics. Az October művészetelméleti folyóirat és a szemiotika PDF ikon Timar_Katalin_2012_tezisek.pdf PDF ikon TimarKatalin2012_disszertacio.pdf
Kriskó Edina A rendőrség társadalmi rendeltetése és a rendőrségi kommunikáció PDF ikon Krisko_Edina2013_tezisek.pdf PDF ikon Krisko_Edina2013_disszertacio.pdf
Tóth Péter A médiaerőszak-kommunikáció hatásának újraértelmezése az evolúciós viselkedéstudományok perspektívájából PDF ikon Toth_Peter_2012_tezisek.pdf PDF ikon TothPeter2012_disszertacio.pdf
Koltai Andrea Homo ludens televisiensis. Az interaktivitás manifesztációja az ezredforduló magyar televíziózásának történetében PDF ikon Koltai_Andrea_2012_tezisek.pdf PDF ikon KoltaiAndrea2012_disszertacio.pdf
Gyenge Zsolt Kép, mozgókép, megértés. A filmelemzés fenomenológiai elmélete PDF ikon Gyenge_Zsolt2013_tezisek.pdf PDF ikon Gyenge_Zsolt2013_disszertacio.pdf
Sándor Zsuzsa Vizuális alkotástípusok a kommunikációban. A vizuális kommunikáció változatainak összehasonlító elemzése PDF ikon SandorZsuzsanna_2012_tezisek.pdf PDF ikon SandorZsuzsanna_2012_disszertacio.pdf
Suhajda Éva Virág A tanulás rendszerelméleti megközelítése PDF ikon Suhajda_Eva_Virag2013_tezisek.pdf PDF ikon Suhajda_Eva_Virag2013_disszertacio.pdf
Ferencz Angéla Helyi kulturális események prezentációs gyakorlata a Csíki medencében PDF ikon Ferencz_Angela2013_tezisek.pdf PDF ikon Ferencz_Angela2013_disszertacio.pdf
Védés éve: 2012
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Bodolay László Aspekte und Hintergründe der intrakulturellen Kommunikation in Deutschland und der interkulturellen Kommunikation zwischen Deutschland und Ungarn (mit Ausblick auf Österreich und die deutschsprachige Schweiz PDF ikon BodolayLaszlo2012_tezisek.pdf PDF ikon BodolayLaszlo2012_disszertacio.pdf
Kovács Lajos Egyház-kommunikáció PDF ikon KovacsLajos2011_tezisek.pdf PDF ikon KovacsLajos2011_disszertacio.pdf
Bokor Tamás Humán online társadalmi kommunikáció. Internetes szociális rendszerek rekonstrukciója a nyilvánosság és a közösségképződés kontextusában PDF ikon BokorTamas2012_tezisek.pdf PDF ikon BokorTamas2012_disszertacio.pdf
Herendy Csilla Az online felületeken alkalmazható használhatósági vizsgálatokról és azok tudományos alapjairól PDF ikon HerendyCsilla2012_tezisek.pdf PDF ikon HerendyCsilla2012_disszertacio.pdf
Terenyi Zoltán A csoport, ahová tartozunk. A beteg, a betegség és a szakember PDF ikon Terenyi_Zoltan_2011_tezisek.pdf PDF ikon TerenyiZoltan2011_disszertacio.pdf
Haász Sándor Reflektív intencionalitás az élményközpontú segítésben. Tudás-intenzív működés családsegítő szolgálatok segítő kapcsolataiban PDF ikon HaaszSandor2011_tezisek.pdf PDF ikon HaaszSandor2011_disszertacio.pdf
Wilhelm Gábor Antropológiai tárgyelmélet PDF ikon Wilhelm_Gabor_2012_tezisek.pdf PDF ikon WilhelmGabor_disszertacio.pdf
Babarczy Eszter A Community Based Trust on the Internet PDF ikon BabarczyEszter2012_tezisek.pdf PDF ikon BabarczyEszter2012_disszertació.pdf
Szabó Levente Terek színterei. A fizika egyes nyelveinek kommunikációelméleti rekonstrukciói PDF ikon Szabo_Levente_2012_tezisek.pdf PDF ikon SzaboLevente2012_disszertacio.pdf
Védés éve: 2011
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Ferenczi Andrea A konfliktus, ami összeköt. A mediáció mint a bizalomépítés eszköze PDF ikon FerencziAndrea2010_tezisek.pdf PDF ikon FerencziAndrea2010_disszertacio.pdf
Demeter Márton A jel, a kép és az ikon. Az ikonteológia PTC szerint elérhetővé tételének megalapozása PDF ikon Demeter_Marton_2011_tezisek.pdf PDF ikon DemeterMarton2011_disszertacio.pdf
Gagyi Ágnes A civil globalizáció univerzális eszméje a ’periférián’. Globalizációkritikus csoportok Romániában és Magyarországon PDF ikon GagyiAgnes2010_tezisek.pdf PDF ikon GagyiAgnes2010_disszertacio.pdf
Máté-Tóth András Vallási kommunikáció és vallásdiskurzus PDF ikon MateTothAndras2012_tezisek.pdf PDF ikon MateTothAndras2012_disszertacio.pdf
Domschitz Mátyás Tudáskombináló szervezeti hálózatok. Hogyan alakul át a munka világa és a vezetés a tudás-intenzív szerkezetekben? PDF ikon DomschitzMatyas2011_tezisek.pdf PDF ikon DomschitzMatyas2011_disszertacio.pdf
Frazon Zsófia Múzeum és kiállítás. Az újrarajzolás terei PDF ikon FrazonZsofia2010_tezisek.pdf PDF ikon FrazonZsofia2010_disszertacio.pdf
Blaskó Ágnes Szerepelvárások narrativ elemzése. Egyetemi oktatók szerepelvárásai PDF ikon BlaskoAgnes2010_tezisek.pdf PDF ikon BlaskoAgnes2010_disszertacio.pdf
Molnár Csilla A vasfüggöny két oldala. Élettörténeti elbeszélések a magyar-osztrák határvidéken PDF ikon Molnar_Csilla_2011_tezisek.pdf PDF ikon MolnarCsilla2011_disszertacio.pdf
F. Tóth Krisztina Kommunikációs poliszémia és fogalmi széttartás: a kommunikáció és társszavainak értelmi mintázata a magyar ezredforduló írásos köznyelvében PDF ikon FTothKriszina2011_tezisek.pdf PDF ikon FTothKrisztina2011_disszertacio.pdf
Kárpáti György Címlapsztori. Az újságíró szerep változása az amerikai játékfilmben az ötvenes évektől napjainkig PDF ikon KarpatiGyorgy2012_tezisek.pdf PDF ikon KarpatiGyorgy2012_disszertacio.pdf
Barkóczy László Változó szerkezetű közösségek. Az internetes kommunikáció alakulása, változásai és társadalmi hatása PDF ikon BarkoczyLaszlo2011_tezisek.pdf PDF ikon BarkoczyLaszlo2011_disszertacio.pdf
Védés éve: 2010
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Árendás Zsuzsanna Etnicitás és hibrid pozíciók PDF ikon ArendasZsuzsa2010_tezisek.pdf PDF ikon ArendasZsuzsa2010_disszertacio.pdf
Molnár Edina A lélektan alakulása és hatása a reklámozásra PDF ikon Molnar_Edina_2010_tezisek.pdf PDF ikon MolnarEdina2011_disszertacio.pdf
Bodoky Tamás A hírportál mint tömegmédium. Tájékozódás és médiahasználat az interneten PDF ikon BodokyTamas2010_tezisek.pdf PDF ikon BodokyTamas2010_disszertacio.pdf
Velics Gabriella A közösségi rádiózás szerepe és funkciói a helyi kommunikációs rendszerben. Vas megyei esetleírásokon keresztül PDF ikon Velics_Gabriella_2010_tezisek.pdf PDF ikon VelicsGabriella2011_disszertacio.pdf
Farkas Edit Az Iskola a határon teológiája. Egy kommunikatív regényfelfogás felé PDF ikon FarkasEdit2010_tezisek.pdf PDF ikon FarkasEdit2010_disszertacio.pdf
Védés éve: 2009
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Korpics Márta A zarándoklat mint a szakrális kommunikáció egy színtere PDF ikon KorpicsMarta2009_tezisek.pdf PDF ikon KorpicsMarta2009_disszertacio.pdf
Ács Péter A hálózati kommunikáció értelmezése PDF ikon AcsPeter2009_tezisek.pdf PDF ikon AcsPeter2009_disszertacio.pdf
Károly Róbert A zene mint a humán kommunikáció sajátos megnyilvánulása PDF ikon KarolyRobert2009_tezisek.pdf PDF ikon Karoly_Robert2009_disszertacio.pdf
Védés éve: 2008
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Molnár László Out of the crisis. Evidence based communication programs for managing world demographic problem PDF ikon Molnar_Laszlo_2008_tezisek.pdf PDF ikon Molnar_Laszlo2008_disszertacio.pdf
Kolin Péter Mémektől az írásbeliségig. A kulturális kód PDF ikon Kolin_Peter_2008_tezisek.pdf PDF ikon Kolin_Peter2008_disszertacio.pdf