University of Pécs

Doctoral School of Linguistics

Slogen

Doktori értekezések

Nyelv és Kommunikáció Doktori Program

Védés éve: 2014
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Fazekas Piroska „…Leghatalmasabb, aki embert szült a világra...”. Az orvos-beteg kommunikáció, mint speciális interperszonális kommunikációs szituáció sokrétű vizsgálata, szüléstörténetek elemzése PDF icon Fazekas_Piroska2013_tezisek.pdf PDF icon Fazekas_Piroska2013_disszertacio.pdf
Bajnok Andrea Helyi nyilvánosság(ok) kommunikatív-diszkurzív leírása és értelmezése. Kommunikáció, közösség és kormányzás egy település önállósodásának tükrében PDF icon Bajnok_Andrea2014_tezisek.pdf PDF icon Bajnok_Andrea2014_disszertacio.pdf
Doboviczki Attila T. Lokalitás-olvasatok, médiahasználat a Pécsi Műhely munkásságában PDF icon Doboviczki_Attila_T2013_tezisek.pdf PDF icon Doboviczki_Attila_T2013_disszertacio.pdf
Török Marianna In nonprofits we trust. The perception of trustworthiness regarding not-for-profit organizations PDF icon TorokMarianna2013_tezisek.pdf PDF icon TorokMarianna2013_disszertacio.pdf
Mester Tibor Hálózati közösségek etnográfiája: megközelítések és elemzési példák PDF icon Mester_Tibor2013_tezisek.pdf PDF icon Mester_Tibor2013_disszertacio.pdf
Védés éve: 2013
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Ferencz Angéla Helyi kulturális események prezentációs gyakorlata a Csíki medencében PDF icon Ferencz_Angela2013_tezisek.pdf PDF icon Ferencz_Angela2013_disszertacio.pdf
Nagy Károly Zsolt „Hová lett a református öntudat?” A magyar református felekezeti identitás megújításának néhány diskurzusáról PDF icon Nagy_Karoly_Zsolt2013_tezisek.pdf PDF icon Nagy_Karoly_Zsolt2013_disszertacio.pdf
P. Szilczl Dóra Vallás-tapasztalat-kommunikáció. A szakrális mint felkészültség PDF icon P_Szilczl_Dora2013_tezisek.pdf PDF icon P_Szilczl_Dora2013_disszertacio.pdf
Szilágyi Sándor Anti-fotográfia. A fotográfia mint a művészeti kommunikáció médiuma Moholy-Nagy László optico-pedagógiai rendszerében PDF icon Szilagyi_Sandor_2012_tezisek.pdf PDF icon SzilagyiSandor2012_disszertacio.pdf
Török Judit Kultúrák a szervezeti történetek tükrében. Kultúraösszehasonlító kutatás PDF icon Torok_Judit2013_tezisek.pdf PDF icon Torok_Judit2013_disszertacio.pdf
Murai Gábor Az interpenetráció fenomenológiája (Niklas Luhmann rendszerelmélete és a strukturalista film) PDF icon Murai_Gabor2013_tezisek.pdf PDF icon Murai_Gabor2013_disszertacio.pdf
Timár Katalin October and Semiotics. Az October művészetelméleti folyóirat és a szemiotika PDF icon Timar_Katalin_2012_tezisek.pdf PDF icon TimarKatalin2012_disszertacio.pdf
Kriskó Edina A rendőrség társadalmi rendeltetése és a rendőrségi kommunikáció PDF icon Krisko_Edina2013_tezisek.pdf PDF icon Krisko_Edina2013_disszertacio.pdf
Tóth Péter A médiaerőszak-kommunikáció hatásának újraértelmezése az evolúciós viselkedéstudományok perspektívájából PDF icon Toth_Peter_2012_tezisek.pdf PDF icon TothPeter2012_disszertacio.pdf
Koltai Andrea Homo ludens televisiensis. Az interaktivitás manifesztációja az ezredforduló magyar televíziózásának történetében PDF icon Koltai_Andrea_2012_tezisek.pdf PDF icon KoltaiAndrea2012_disszertacio.pdf
Gyenge Zsolt Kép, mozgókép, megértés. A filmelemzés fenomenológiai elmélete PDF icon Gyenge_Zsolt2013_tezisek.pdf PDF icon Gyenge_Zsolt2013_disszertacio.pdf
Sándor Zsuzsa Vizuális alkotástípusok a kommunikációban. A vizuális kommunikáció változatainak összehasonlító elemzése PDF icon SandorZsuzsanna_2012_tezisek.pdf PDF icon SandorZsuzsanna_2012_disszertacio.pdf
Suhajda Éva Virág A tanulás rendszerelméleti megközelítése PDF icon Suhajda_Eva_Virag2013_tezisek.pdf PDF icon Suhajda_Eva_Virag2013_disszertacio.pdf
Védés éve: 2012
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Szabó Levente Terek színterei. A fizika egyes nyelveinek kommunikációelméleti rekonstrukciói PDF icon Szabo_Levente_2012_tezisek.pdf PDF icon SzaboLevente2012_disszertacio.pdf
Bodolay László Aspekte und Hintergründe der intrakulturellen Kommunikation in Deutschland und der interkulturellen Kommunikation zwischen Deutschland und Ungarn (mit Ausblick auf Österreich und die deutschsprachige Schweiz PDF icon BodolayLaszlo2012_tezisek.pdf PDF icon BodolayLaszlo2012_disszertacio.pdf
Kovács Lajos Egyház-kommunikáció PDF icon KovacsLajos2011_tezisek.pdf PDF icon KovacsLajos2011_disszertacio.pdf
Bokor Tamás Humán online társadalmi kommunikáció. Internetes szociális rendszerek rekonstrukciója a nyilvánosság és a közösségképződés kontextusában PDF icon BokorTamas2012_tezisek.pdf PDF icon BokorTamas2012_disszertacio.pdf
Herendy Csilla Az online felületeken alkalmazható használhatósági vizsgálatokról és azok tudományos alapjairól PDF icon HerendyCsilla2012_tezisek.pdf PDF icon HerendyCsilla2012_disszertacio.pdf
Terenyi Zoltán A csoport, ahová tartozunk. A beteg, a betegség és a szakember PDF icon Terenyi_Zoltan_2011_tezisek.pdf PDF icon TerenyiZoltan2011_disszertacio.pdf
Wilhelm Gábor Antropológiai tárgyelmélet PDF icon Wilhelm_Gabor_2012_tezisek.pdf PDF icon WilhelmGabor_disszertacio.pdf
Haász Sándor Reflektív intencionalitás az élményközpontú segítésben. Tudás-intenzív működés családsegítő szolgálatok segítő kapcsolataiban PDF icon HaaszSandor2011_tezisek.pdf PDF icon HaaszSandor2011_disszertacio.pdf
Babarczy Eszter A Community Based Trust on the Internet PDF icon BabarczyEszter2012_tezisek.pdf PDF icon BabarczyEszter2012_disszertació.pdf
Védés éve: 2011
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Kárpáti György Címlapsztori. Az újságíró szerep változása az amerikai játékfilmben az ötvenes évektől napjainkig PDF icon KarpatiGyorgy2012_tezisek.pdf PDF icon KarpatiGyorgy2012_disszertacio.pdf
Barkóczy László Változó szerkezetű közösségek. Az internetes kommunikáció alakulása, változásai és társadalmi hatása PDF icon BarkoczyLaszlo2011_tezisek.pdf PDF icon BarkoczyLaszlo2011_disszertacio.pdf
Ferenczi Andrea A konfliktus, ami összeköt. A mediáció mint a bizalomépítés eszköze PDF icon FerencziAndrea2010_tezisek.pdf PDF icon FerencziAndrea2010_disszertacio.pdf
Demeter Márton A jel, a kép és az ikon. Az ikonteológia PTC szerint elérhetővé tételének megalapozása PDF icon Demeter_Marton_2011_tezisek.pdf PDF icon DemeterMarton2011_disszertacio.pdf
Gagyi Ágnes A civil globalizáció univerzális eszméje a ’periférián’. Globalizációkritikus csoportok Romániában és Magyarországon PDF icon GagyiAgnes2010_tezisek.pdf PDF icon GagyiAgnes2010_disszertacio.pdf
Máté-Tóth András Vallási kommunikáció és vallásdiskurzus PDF icon MateTothAndras2012_tezisek.pdf PDF icon MateTothAndras2012_disszertacio.pdf
Domschitz Mátyás Tudáskombináló szervezeti hálózatok. Hogyan alakul át a munka világa és a vezetés a tudás-intenzív szerkezetekben? PDF icon DomschitzMatyas2011_tezisek.pdf PDF icon DomschitzMatyas2011_disszertacio.pdf
Frazon Zsófia Múzeum és kiállítás. Az újrarajzolás terei PDF icon FrazonZsofia2010_tezisek.pdf PDF icon FrazonZsofia2010_disszertacio.pdf
Blaskó Ágnes Szerepelvárások narrativ elemzése. Egyetemi oktatók szerepelvárásai PDF icon BlaskoAgnes2010_tezisek.pdf PDF icon BlaskoAgnes2010_disszertacio.pdf
Molnár Csilla A vasfüggöny két oldala. Élettörténeti elbeszélések a magyar-osztrák határvidéken PDF icon Molnar_Csilla_2011_tezisek.pdf PDF icon MolnarCsilla2011_disszertacio.pdf
F. Tóth Krisztina Kommunikációs poliszémia és fogalmi széttartás: a kommunikáció és társszavainak értelmi mintázata a magyar ezredforduló írásos köznyelvében PDF icon FTothKriszina2011_tezisek.pdf PDF icon FTothKrisztina2011_disszertacio.pdf
Védés éve: 2010
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Árendás Zsuzsanna Etnicitás és hibrid pozíciók PDF icon ArendasZsuzsa2010_tezisek.pdf PDF icon ArendasZsuzsa2010_disszertacio.pdf
Molnár Edina A lélektan alakulása és hatása a reklámozásra PDF icon Molnar_Edina_2010_tezisek.pdf PDF icon MolnarEdina2011_disszertacio.pdf
Bodoky Tamás A hírportál mint tömegmédium. Tájékozódás és médiahasználat az interneten PDF icon BodokyTamas2010_tezisek.pdf PDF icon BodokyTamas2010_disszertacio.pdf
Velics Gabriella A közösségi rádiózás szerepe és funkciói a helyi kommunikációs rendszerben. Vas megyei esetleírásokon keresztül PDF icon Velics_Gabriella_2010_tezisek.pdf PDF icon VelicsGabriella2011_disszertacio.pdf
Farkas Edit Az Iskola a határon teológiája. Egy kommunikatív regényfelfogás felé PDF icon FarkasEdit2010_tezisek.pdf PDF icon FarkasEdit2010_disszertacio.pdf
Védés éve: 2009
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Károly Róbert A zene mint a humán kommunikáció sajátos megnyilvánulása PDF icon KarolyRobert2009_tezisek.pdf PDF icon Karoly_Robert2009_disszertacio.pdf
Korpics Márta A zarándoklat mint a szakrális kommunikáció egy színtere PDF icon KorpicsMarta2009_tezisek.pdf PDF icon KorpicsMarta2009_disszertacio.pdf
Ács Péter A hálózati kommunikáció értelmezése PDF icon AcsPeter2009_tezisek.pdf PDF icon AcsPeter2009_disszertacio.pdf
Védés éve: 2008
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Molnár László Out of the crisis. Evidence based communication programs for managing world demographic problem PDF icon Molnar_Laszlo_2008_tezisek.pdf PDF icon Molnar_Laszlo2008_disszertacio.pdf
Kolin Péter Mémektől az írásbeliségig. A kulturális kód PDF icon Kolin_Peter_2008_tezisek.pdf PDF icon Kolin_Peter2008_disszertacio.pdf