Pécsi Tudományegyetem

Nyelvtudományi Doktori Iskola

 

 

Out of the crisis. Evidence based communication programs for managing world demographic problem