Pécsi Tudományegyetem

Nyelvtudományi Doktori Iskola

 

 

Reflektív intencionalitás az élményközpontú segítésben. Tudás-intenzív működés családsegítő szolgálatok segítő kapcsolataiban