Doktori értekezések

Nyelv és Kommunikáció Doktori Program

Védés éve: 2014
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Doboviczki Attila T. Lokalitás-olvasatok, médiahasználat a Pécsi Műhely munkásságában PDF ikon Doboviczki_Attila_T2013_tezisek.pdf PDF ikon Doboviczki_Attila_T2013_disszertacio.pdf
Török Marianna In nonprofits we trust. The perception of trustworthiness regarding not-for-profit organizations PDF ikon TorokMarianna2013_tezisek.pdf PDF ikon TorokMarianna2013_disszertacio.pdf
Mester Tibor Hálózati közösségek etnográfiája: megközelítések és elemzési példák PDF ikon Mester_Tibor2013_tezisek.pdf PDF ikon Mester_Tibor2013_disszertacio.pdf
Fazekas Piroska „…Leghatalmasabb, aki embert szült a világra...”. Az orvos-beteg kommunikáció, mint speciális interperszonális kommunikációs szituáció sokrétű vizsgálata, szüléstörténetek elemzése PDF ikon Fazekas_Piroska2013_tezisek.pdf PDF ikon Fazekas_Piroska2013_disszertacio.pdf
Bajnok Andrea Helyi nyilvánosság(ok) kommunikatív-diszkurzív leírása és értelmezése. Kommunikáció, közösség és kormányzás egy település önállósodásának tükrében PDF ikon Bajnok_Andrea2014_tezisek.pdf PDF ikon Bajnok_Andrea2014_disszertacio.pdf
Védés éve: 2013
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Török Judit Kultúrák a szervezeti történetek tükrében. Kultúraösszehasonlító kutatás PDF ikon Torok_Judit2013_tezisek.pdf PDF ikon Torok_Judit2013_disszertacio.pdf
Murai Gábor Az interpenetráció fenomenológiája (Niklas Luhmann rendszerelmélete és a strukturalista film) PDF ikon Murai_Gabor2013_tezisek.pdf PDF ikon Murai_Gabor2013_disszertacio.pdf
Timár Katalin October and Semiotics. Az October művészetelméleti folyóirat és a szemiotika PDF ikon Timar_Katalin_2012_tezisek.pdf PDF ikon TimarKatalin2012_disszertacio.pdf
Kriskó Edina A rendőrség társadalmi rendeltetése és a rendőrségi kommunikáció PDF ikon Krisko_Edina2013_tezisek.pdf PDF ikon Krisko_Edina2013_disszertacio.pdf
Tóth Péter A médiaerőszak-kommunikáció hatásának újraértelmezése az evolúciós viselkedéstudományok perspektívájából PDF ikon Toth_Peter_2012_tezisek.pdf PDF ikon TothPeter2012_disszertacio.pdf
Koltai Andrea Homo ludens televisiensis. Az interaktivitás manifesztációja az ezredforduló magyar televíziózásának történetében PDF ikon Koltai_Andrea_2012_tezisek.pdf PDF ikon KoltaiAndrea2012_disszertacio.pdf
Gyenge Zsolt Kép, mozgókép, megértés. A filmelemzés fenomenológiai elmélete PDF ikon Gyenge_Zsolt2013_tezisek.pdf PDF ikon Gyenge_Zsolt2013_disszertacio.pdf
Sándor Zsuzsa Vizuális alkotástípusok a kommunikációban. A vizuális kommunikáció változatainak összehasonlító elemzése PDF ikon SandorZsuzsanna_2012_tezisek.pdf PDF ikon SandorZsuzsanna_2012_disszertacio.pdf
Suhajda Éva Virág A tanulás rendszerelméleti megközelítése PDF ikon Suhajda_Eva_Virag2013_tezisek.pdf PDF ikon Suhajda_Eva_Virag2013_disszertacio.pdf
Ferencz Angéla Helyi kulturális események prezentációs gyakorlata a Csíki medencében PDF ikon Ferencz_Angela2013_tezisek.pdf PDF ikon Ferencz_Angela2013_disszertacio.pdf
Nagy Károly Zsolt „Hová lett a református öntudat?” A magyar református felekezeti identitás megújításának néhány diskurzusáról PDF ikon Nagy_Karoly_Zsolt2013_tezisek.pdf PDF ikon Nagy_Karoly_Zsolt2013_disszertacio.pdf
P. Szilczl Dóra Vallás-tapasztalat-kommunikáció. A szakrális mint felkészültség PDF ikon P_Szilczl_Dora2013_tezisek.pdf PDF ikon P_Szilczl_Dora2013_disszertacio.pdf
Szilágyi Sándor Anti-fotográfia. A fotográfia mint a művészeti kommunikáció médiuma Moholy-Nagy László optico-pedagógiai rendszerében PDF ikon Szilagyi_Sandor_2012_tezisek.pdf PDF ikon SzilagyiSandor2012_disszertacio.pdf
Védés éve: 2012
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Bokor Tamás Humán online társadalmi kommunikáció. Internetes szociális rendszerek rekonstrukciója a nyilvánosság és a közösségképződés kontextusában PDF ikon BokorTamas2012_tezisek.pdf PDF ikon BokorTamas2012_disszertacio.pdf
Herendy Csilla Az online felületeken alkalmazható használhatósági vizsgálatokról és azok tudományos alapjairól PDF ikon HerendyCsilla2012_tezisek.pdf PDF ikon HerendyCsilla2012_disszertacio.pdf
Terenyi Zoltán A csoport, ahová tartozunk. A beteg, a betegség és a szakember PDF ikon Terenyi_Zoltan_2011_tezisek.pdf PDF ikon TerenyiZoltan2011_disszertacio.pdf
Wilhelm Gábor Antropológiai tárgyelmélet PDF ikon Wilhelm_Gabor_2012_tezisek.pdf PDF ikon WilhelmGabor_disszertacio.pdf
Haász Sándor Reflektív intencionalitás az élményközpontú segítésben. Tudás-intenzív működés családsegítő szolgálatok segítő kapcsolataiban PDF ikon HaaszSandor2011_tezisek.pdf PDF ikon HaaszSandor2011_disszertacio.pdf
Babarczy Eszter A Community Based Trust on the Internet PDF ikon BabarczyEszter2012_tezisek.pdf PDF ikon BabarczyEszter2012_disszertació.pdf
Szabó Levente Terek színterei. A fizika egyes nyelveinek kommunikációelméleti rekonstrukciói PDF ikon Szabo_Levente_2012_tezisek.pdf PDF ikon SzaboLevente2012_disszertacio.pdf
Bodolay László Aspekte und Hintergründe der intrakulturellen Kommunikation in Deutschland und der interkulturellen Kommunikation zwischen Deutschland und Ungarn (mit Ausblick auf Österreich und die deutschsprachige Schweiz PDF ikon BodolayLaszlo2012_tezisek.pdf PDF ikon BodolayLaszlo2012_disszertacio.pdf
Kovács Lajos Egyház-kommunikáció PDF ikon KovacsLajos2011_tezisek.pdf PDF ikon KovacsLajos2011_disszertacio.pdf
Védés éve: 2011
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Gagyi Ágnes A civil globalizáció univerzális eszméje a ’periférián’. Globalizációkritikus csoportok Romániában és Magyarországon PDF ikon GagyiAgnes2010_tezisek.pdf PDF ikon GagyiAgnes2010_disszertacio.pdf
Máté-Tóth András Vallási kommunikáció és vallásdiskurzus PDF ikon MateTothAndras2012_tezisek.pdf PDF ikon MateTothAndras2012_disszertacio.pdf
Domschitz Mátyás Tudáskombináló szervezeti hálózatok. Hogyan alakul át a munka világa és a vezetés a tudás-intenzív szerkezetekben? PDF ikon DomschitzMatyas2011_tezisek.pdf PDF ikon DomschitzMatyas2011_disszertacio.pdf
Frazon Zsófia Múzeum és kiállítás. Az újrarajzolás terei PDF ikon FrazonZsofia2010_tezisek.pdf PDF ikon FrazonZsofia2010_disszertacio.pdf
Blaskó Ágnes Szerepelvárások narrativ elemzése. Egyetemi oktatók szerepelvárásai PDF ikon BlaskoAgnes2010_tezisek.pdf PDF ikon BlaskoAgnes2010_disszertacio.pdf
Molnár Csilla A vasfüggöny két oldala. Élettörténeti elbeszélések a magyar-osztrák határvidéken PDF ikon Molnar_Csilla_2011_tezisek.pdf PDF ikon MolnarCsilla2011_disszertacio.pdf
F. Tóth Krisztina Kommunikációs poliszémia és fogalmi széttartás: a kommunikáció és társszavainak értelmi mintázata a magyar ezredforduló írásos köznyelvében PDF ikon FTothKriszina2011_tezisek.pdf PDF ikon FTothKrisztina2011_disszertacio.pdf
Kárpáti György Címlapsztori. Az újságíró szerep változása az amerikai játékfilmben az ötvenes évektől napjainkig PDF ikon KarpatiGyorgy2012_tezisek.pdf PDF ikon KarpatiGyorgy2012_disszertacio.pdf
Barkóczy László Változó szerkezetű közösségek. Az internetes kommunikáció alakulása, változásai és társadalmi hatása PDF ikon BarkoczyLaszlo2011_tezisek.pdf PDF ikon BarkoczyLaszlo2011_disszertacio.pdf
Ferenczi Andrea A konfliktus, ami összeköt. A mediáció mint a bizalomépítés eszköze PDF ikon FerencziAndrea2010_tezisek.pdf PDF ikon FerencziAndrea2010_disszertacio.pdf
Demeter Márton A jel, a kép és az ikon. Az ikonteológia PTC szerint elérhetővé tételének megalapozása PDF ikon Demeter_Marton_2011_tezisek.pdf PDF ikon DemeterMarton2011_disszertacio.pdf
Védés éve: 2010
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Árendás Zsuzsanna Etnicitás és hibrid pozíciók PDF ikon ArendasZsuzsa2010_tezisek.pdf PDF ikon ArendasZsuzsa2010_disszertacio.pdf
Molnár Edina A lélektan alakulása és hatása a reklámozásra PDF ikon Molnar_Edina_2010_tezisek.pdf PDF ikon MolnarEdina2011_disszertacio.pdf
Bodoky Tamás A hírportál mint tömegmédium. Tájékozódás és médiahasználat az interneten PDF ikon BodokyTamas2010_tezisek.pdf PDF ikon BodokyTamas2010_disszertacio.pdf
Velics Gabriella A közösségi rádiózás szerepe és funkciói a helyi kommunikációs rendszerben. Vas megyei esetleírásokon keresztül PDF ikon Velics_Gabriella_2010_tezisek.pdf PDF ikon VelicsGabriella2011_disszertacio.pdf
Farkas Edit Az Iskola a határon teológiája. Egy kommunikatív regényfelfogás felé PDF ikon FarkasEdit2010_tezisek.pdf PDF ikon FarkasEdit2010_disszertacio.pdf
Védés éve: 2009
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Ács Péter A hálózati kommunikáció értelmezése PDF ikon AcsPeter2009_tezisek.pdf PDF ikon AcsPeter2009_disszertacio.pdf
Károly Róbert A zene mint a humán kommunikáció sajátos megnyilvánulása PDF ikon KarolyRobert2009_tezisek.pdf PDF ikon Karoly_Robert2009_disszertacio.pdf
Korpics Márta A zarándoklat mint a szakrális kommunikáció egy színtere PDF ikon KorpicsMarta2009_tezisek.pdf PDF ikon KorpicsMarta2009_disszertacio.pdf
Védés éve: 2008
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Molnár László Out of the crisis. Evidence based communication programs for managing world demographic problem PDF ikon Molnar_Laszlo_2008_tezisek.pdf PDF ikon Molnar_Laszlo2008_disszertacio.pdf
Kolin Péter Mémektől az írásbeliségig. A kulturális kód PDF ikon Kolin_Peter_2008_tezisek.pdf PDF ikon Kolin_Peter2008_disszertacio.pdf